Полезни връзки


Адрес Организация Налична информация
http://www-control.eng.cam.ac.uk
/extras/Virtual_Library/Control_VL
Control Group, Cambridge Библиотека по системи и управление, Кембридж 
http://www-control.eng.cam.ac.uk/extras/eletter/eletter ELetter Електронен вестник по автоматика
http://www.win.tue.nl/wgs/niconet NICONET Проект на Европейската общност за разработване на програмно осигуряване, предназначено за анализ и синтез на системи за управление
http://scad.utdallas.edu/scad SCAD Архив по системи и управление 
Далас, Тексас 
http://www.mathworks.com MATHWORKS Информация и програмно осигуряване за MATLAB
http://www.mathworks.com/
company/newsletters
MATLAB Digest Бюлетин за нови продукти в MATLAB
http://www.engin.umich.edu/group/ctm University of Michigan Материали за обучение по теория на управлението с MATLAB
http://www.netlib.org NETLIB Най - богатата библиотека с програмно осигуряване за математически изчисления
http://www.siam.org SIAM Списания и книги, издавани от приложните математици, САЩ
http://www-ee.stanford.edu Dept of Electrical Eng, Stanford Факултет по електроинженерство,
Университета Станфорд
http://www.et.tudelft.nl Techn Univ, Delft Технически университет - Делфт