ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Доц. д-р Теофана Пулева (р-л катедра)

каб. 2425

тел. 25-26

email: tpuleva@tu-sofia.bg

Доц. д-р Цоньо Славов (зам. р-л катедра)

каб. 2515

тел. 24-20

email: ts_slavov@tu-sofia.bg

Доц. д-р Александър Ищев

каб. 2515

тел. 24-20

email: ichtev@tu-sofia.bg

Доц. д-р Андрей Йончев

каб. 2230

тел. 24-52

email: ayonchev@tu-sofia.bg

Доц. д-р Георги Ружеков

каб. 2513

тел. 24-56

email: rouzhekov@hotmail.com

каб. 2230

тел. 24-52

Доц. д-р Камен Перев

каб. 2230

тел. 24-52

email: kperev@tu-sofia.bg

Гл. ас. д-р Александър Хотмар

 

 

 

Гл. ас. д-р Аспарух Марковски

каб. 2230

тел. 24-52

email: agm@tu-sofia.bg

Гл. ас. д-р Йордан Кралев  

каб. 2515

тел. 24-20

email: jkralev@tu-sofia.bg

Ас. Божидар Раков

 

 

 

 

ГОСТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Чл. кор. проф. дтн Петко Петков

каб. 2315

тел. 34-57

email: php@tu-sofia.bg

Проф. дтн Камен Ищев

каб. 2511

тел. 24-54

email: kish@tu-sofia.bg

Проф. дтн Никола Маджаров

 

 

 

Проф. д-р Емил Гарипов

каб. 2413

тел. 34-59

email: emgar@tu-sofia.bg

Доц. д-р Димитър Пенев

каб. 2519

тел. 25-96

email: dim_penev@tu-sofia.bg

каб. 2425

тел. 25-26

Доц. д-р Красимира Филипова

каб. 2425

тел. 25-26

email: Kfilipova@abv.bg

Гл. ас. Иван Ценов

 

 

 

 

ДОКТОРАНТИ

Маг. инж. Борислав Иванов

 

 

 

 

ИНЖЕНЕРЕН И ПОМОЩНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪСТАВ

каб. 2105e

тел. 2470

Инж. Иван Йончев Стоянов

каб. 2120б

тел. 2196

каб. 2514

тел. 3423

 

 

 

 


Бивши преподаватели на катедра СУ