Списък на внедрените резултати от изследователската дейност на членове от катедра "Системи и управление"


Внедрените резултати с участието на Доц д-р инж. Елена Александрова Хараланова

 1. Разработка на алгоритми и програми за реализация на цифров турбинен регулатор DTG-Hydro-договор с фирма ХИДРО-ООД-София, 2000. Внедряване във ВЕЦ "В.Левски" гр.Карлово.
 2. Участие в договор с НЕК съвместно с фирма ХИДРО-ООД-София за ремонт и рехабилитация на агрегат-1 на ВЕЦ-Стара Загора, 2002г.

Внедрените резултати с участието на Гл. ас. д-р. Георги Томов Ружеков

 1. Разработване и внедряване на система за управление на пастьоризатор за мляко - възложител фирма "Мегле Ем.Джей" ООД
 2. Разработване и внедряване на система за управление на технологично оборудване за обработка на сметана - възложител фирма "Мегле Ем.Джей" ООД
 3. Разработване и внедряване на система за управление на приемни линии и складови танкове - възложител фирма "Ем. Джей Дериз" ЕООД
 4. Разработване и внедряване на система за управление на технологична линия за термична обработка на мляко - възложител фирма "Ем. Джей Дериз" ЕООД
 5. Разработване на програмно осигуряване на четриканален контролер за управление на технологични процеси
 6. Разработване на програмно осигуряване на система за технологична сигнализация
 7. Разработване на програмно осигуряване на дисплей за визуализация на технологична информация
 8. Разработване на програмно осигуряване за осигуряване на MODBUS комуникация
 9. Разработване на програмно осигуряване за серия едноканални промишлени регулатори - възложител фирма Делта Инструмент ООД
 10. Разработване на програмно осигуряване за серия разходомери за технологични величини - възложител фирма Делта Инструмент ООД
 11. Разработване на електронен блок за кондентратор за връзка между електронен касов апарат и бензиноколонки - възложител Електроника АД
 12. Разработване на електронен блок за глава за бензиноколонка - възложител Електроника АД
 13. Разработване на електронен касов апарат - възложител Електроника АД
 14. Разработване на микропроцесорен топломер за измерване разход на пара и вода

Внедрените резултати с участието на Гл. ас. инж. Теофана Тодорова Пулева

 1. Участие в екип от специалисти разработил и внедрил цифрови турбинни регулатори на ХА2 във ВЕЦ "Левски" Карлово през 2000 год. и на ХА1 във ВЕЦ "Ст. Загора" през 2002 год.