Ръководител на катедра „Системи и Управление“

доц. д-р Теофана Пулева

T_Puleva2

Адрес

Технически Университет - София,
Факултет „Автоматика“,
катедра „Системи и Управление“,
бул.
Кл. Охридски“8, София-1000, България

Кабинет

2425

Тел

(02) 965 2526

E-mail

tpuleva@tu-sofia.bg


Заместник ръководител на катедра „Системи и Управление“

доц. д-р Цоньо Славов

T_Slavov

Адрес

Технически Университет - София,
Факултет „Автоматика“,

катедра „Системи и Управление“,
бул.
Кл. Охридски“8, София-1000, България

Кабинет

2515

Тел

(02) 965 3459

E-mail

ts_slavov@tu-sofia.bg