Канцелария на катедра "Системи и Управление"

Име

Кабинет

2514

Тел

(02) 965 3423

E-mail

sps@tu-sofia.bg

Факултетна канцелария - студенти

Име

К. Манова
С. Асенова

Кабинет

2340

Тел

(02) 965 2612

E-mail

fa-umo@tu-sofia.bg

Деканска канцелария

Име

М. Духлева

Кабинет

2325

Тел

(02) 965 2406

E-mail

fa-k@tu-sofia.bg