Бивши преподаватели на катедра "СУ"


Кисьов, Веселин Тодоров


(24.07.1933, София - 18.12.1993, София)

Завършва ВМЕИ - София през 1959. Защитава дисертация за к. т. н. във ВМЕИ - София през 1969. Асистент (1961), доцент (1970). Зам. декан на ФА (1980-1984), ръководител на секция в Централна лаборатория по биоавтоматика - БАН. Основни области на научна и преподавателска дейност: телеизмерване, телеуправление, биомедицинска кибернетика,разпознаване на образи, теория на автоматите. Автор на над 40 публикации и учебници по теория на крайните автомати, методи за синтез на САУ и др.

Списък