Бивши преподаватели на катедра "СУ"


Иванов, Иван Стойчев

Иванов, Иван Стойчев

(18.05.1936, София - 10.05.1989, София)

Завършва ВМЕИ - София през 1960, специалност Електрообзавеждане на промишлени предприятия. Специализира теория на управлението в МЕИ - Москва (1963). Защитава дисертация за к. т. н. във ВМЕИ - София през 1970. Асистент (1962), доцент (1972). Декан на ФКСУ (1987-1989). Основни области на научна и преподавателска дейност: теория на автоматичното управление, нелинейни системи, числено интегриране на нелинейни уравнения, електрообзавеждане и автоматизация на електрически машини. Автор на 40 публикации, 11 учебници и книги по теория на автоматичното управление. . Награди: Орден "Св. св. Кирил и Методий" (1986).

Списък